Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Szkolenia - terminy i ogłoszenia

UWAGA

Wybrane szkolenia dostępne w formie on-line: Bateria 5/6R, Bateria Dyskalkulia 10/12 i 13/16, Screeningowy Audiometr Tonalny - szczegóły poniżej przy danym szkoleniu.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na wybrane szkolenie:

 1. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (wyłącznie psycholodzy)

 2. Wykorzystanie wyników badania Skalą SB5 w diagnozie pedagogicznej (wyłącznie pedagodzy) NOWOŚĆ!
 3. Narzędzia neuropsychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży (NDD, PU1, SKD) w ocenie pacjenta z dysfunkcją OUN (wyłącznie psycholodzy) 

 4. Bateria 5/6R - szkolenie kwalifikacyjne SZKOLENIE ON-LINE

 5. Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Bateria 7/9, 10/12, 13/15 i 16plus)

 6. Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem Baterii Dyskalkulia 10/12 i 13/16 oraz innych dostępnych testów SZKOLENIE ON-LINE

 7. Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym - kurs dla osób rozpoczynających pracę w PPP.

 8. Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi) SZKOLENIE ON-LINE

 9. Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego (wyłącznie szkolni specjaliści)

 10. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom I

 11. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom II

  

ZAPISY NA SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY

- kliknij w zielony link przy każdym z dostępnych terminów 

 


Uwaga: Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń dla całych zespołów poradni na jesień i zimę 2020.  Zapytania: szkolenia@pracowniatestow.pl


 

 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 

Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<opis testu>

<uprawnienia do stosowania SB5>

<film promocyjny>

cena szkolenia: 400 zł

cena szkolenia dla całego zespołu poradni (grupa ok. 20 psychologów): samo szkolenie: 4000 zł; szkolenie wraz z testem: 8500 zł.

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (informacji udziela właściwy terenowo Powiatowy Urząd Pracy)

 

WAŻNE: Przypominamy o konieczności przesłania mailem bądź okazania w dniu szkolenia dyplomu psychologa!

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

   

 Warszawa - 1 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

 

 Warszawa - 3 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

 

Warszawa - 17 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

 


GRUPY ZAMKNIĘTE - WYŁĄCZNIE DLA WOŚP:

 

Warszawa - 2 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Warszawa (grupa 1) - 3 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Warszawa - (grupa 2) - 3 kwietnia 2020 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju


 

  

Trwają zapisy na szkolenia zamawiane na jesień i zimę 2020 (dla całych zespołów poradni): szkolenia@pracowniatestow.pl

  

© Copyright of the Polish edition 2017 by Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Poland and PRO-ED, Inc., USA. All rights reserved.


 

Wykorzystanie wyników badania Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

w diagnozie pedagogicznej 

Szkolenie dla pedagogów diagnostów z PPP

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena szkolenia: 300 zł

cena szkolenia dla całego zespołu poradni (grupa ok. 15-20 pedagogów): 4000 zł

WAŻNE: Szkolenie nie daje uprawnień do posługiwania się SB5. Testem mogą posługiwać się wyłącznie psycholodzy po stosownym przeszkoleniu.

 

 


 

 

 


 

Narzędzia neuropsychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży (NDD, PU1, SKD) w ocenie pacjenta z dysfunkcją OUN

<opis szkolenia - wkrótce>

cena 700 zł (szkolenie dwudniowe)

Szkolenie kierowane jest do psychologów (wymagany dyplom ukończenia studiów psychologicznych), którzy planują wykorzystanie NDD, PU1 i SKD w swojej pracy klinicznej i chcą pogłębić wiedzę oraz zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

  


 

|

Bateria 5/6R - szkolenie kwalifikacyjne.

Szkolenie w formie e-learningowej!

 

cena 100 zł

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 100 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie B5/6

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu oraz dane do faktury na adres: szkolenia@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

 


 

 

Diagnozowanie dysleksji rozwojowej.

Standardy diagnozy i narzędzia diagnostyczne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 400 zł

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

 

 

Gdańsk - 6 kwietnia 2020 r., godz. 10:00-15:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Szkolenie odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

 

Szkolenie stanowi połączenie dotychczas realizowanych szkoleń ze wszystkich baterii diagnozy dysleksji (B7/9, B10/12, BGIM, B16plus) oraz szkolenia "Diagnoza dysleksji - fakty, mity, kontrowersje". Szkolenie adresowane jest do diagnostów, którzy nie posiadają uprawnień do posługiwania się którąś z w/w bateriami a chcieliby takie uprawnienia zdobyć. W szkoleniu mogą uczestniczyć psycholodzy i pedagodzy diagności z PPP, OZSS oraz placówek systemu ochrony zdrowia. 


  

|

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" i "13/16" oraz innych dostępnych testów.

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 10/12" i "13/16"

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

 

cena 350 zł (szkolenie on-line cena 200 zł)

 

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 200 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie dyskalkulia

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu oraz dane do faktury na adres: szkolenia@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

 

Szkolenia w formie tradycyjnej:

 

Warszawa - 6 maja 2020 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

 Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Trzydniowy blok szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów rozpoczynających pracę w poradnictwie psychologiczno‐pedagogicznym.

Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 400 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 14 dni od dokonania zapisu

druga transza - 550 zł na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 950 zł

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

    

PROFILAKTYKA COVID-19/SARS-CoV-2 PODCZAS SZKOLEŃ PTPiP

  

Warszawa - 27-29 maja 2020 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
27 maja - godz. 10:00-17:00
28 maja - godz. 9:00-16:00
29 maja - godz. 8:00-13:00 

 


 

| 

 

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi).

Szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT

Szkolenie w formie e-learningowej!

szkolenie bezpłatne, koszt certyfikatu: 50 zł

 

 

Szkolenie dostępne na bieżąco w formie videoszkolenia: tutaj

 


 

 

Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego.  

Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<wniosek o dofinansowanie>

 

cena 400 zł (bez dofinansowania) / 250 zł (z dofinansowaniem)

 

 

 


 

 

 


 |

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

Szkolenie kształtujące kompetencje niezbędne do realizacji pomocy psych-ped w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. 

<opis metody - kliknij tutaj>

<opis kursu - kliknij tutaj>

wyniki badań nad skutecznością terapii:

<wybrane publikacje 1> <wybrane publikacje 2>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3500 zł (noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady); 3250 zł (bez noclegów, obiady), Miejsce szkolenie oraz baza noclegowa to Villa Ramzes przy ulicy Dworskiej 4a w Gdańsku ( http://www.villaramzes.pl/). 

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 


Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej po dokonaniu zapisu
druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Jeśli zapis na szkolenie następuje w terminie późniejszym niż 30 dni do jego rozpoczęcia, płatność następuje jednorazowo w całości bezpośrednio po zapisie (na podstawie otrzymanej faktury).


Uwaga:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

 

PROFILAKTYKA COVID-19/SARS-CoV-2 PODCZAS SZKOLEŃ PTPiP

|

Najbliższe edycje:

 

 

Gdańsk - 4-8 maja 2020 r., Villa Ramzes, ul. Dworska 4A - Przyjmujemy zapisy! Dostępne 4 wolne miejsca.

Godziny szkolenia:
4 maja - 10:00-17:00
5-7 maja - 9:00-16:00
8 maja - 8:00-12:00
 

Koszt udziału w kursie obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, obiady, noclegi w pokojach 2-osobowych (jeśli wybrano opcję z noclegiem), certyfikat międzynarodowy (ważny 4 lata, z możliwością bezterminowego przedłużenia) i certyfikat krajowy (ważny bezterminowo).

 


 

 

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment II

(kurs wyłącznie dla praktykujących absolwentów poziomu I)

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3500 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady), cena bez noclegu: 3250 zł.

 

Kryteria naboru:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2016 r. opisu jednego własnego przypadku terapeutycznego prowadzonego metodą IE. Opis musi zawierać poniższe elementy:

1)   zgłoszony problem, 2)   charakterystyka funkcjonowania klienta, 3)   deficytowe funkcje poznawcze wg. teorii Feuersteina, 4)   zastosowane instrumenty, 5)   zastosowane inne metody wspomagające, 6)   opis przebiegu terapii, 7)   plan jednego ze spotkań sporządzony wg. materiałów otrzymanych na szkoleniu, 8)   opis uzyskanych efektów terapeutycznych, 9)   wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych sprzed, i po zakończeniu terapii (jeśli takowe wykonano), 10)  skany (kserokopie) zeszytu klienta (wybrane strony, minium po jednej z każdego zastosowanego instrumentu), 11)  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie terapeuty o przepracowaniu 30 godzin metodą IE.

Drugi poziom szkolenia IE koncentruje się przede wszystkim na poznaniu kolejnych instrumentów (stymulujących wyższe procesy myślowe). Dlatego też, osoby uczestniczące w kursie na tym poziomie muszą mieć już praktykę w stosowaniu mediacji i posiadać wiedzę na temat teorii Feuersteina.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu (ważny 4 lata, z możliwością przedłużenia bezterminowo) oraz certyfikat krajowy (ważny bezterminowo). Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

 

Najbliższe edycje: 2020/2021

 


 

WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia organizowane są w Warszawie i Gdańsku oraz w wybranych miastach (stolicach powiatów) na terenie całego kraju, jak również na życzenie poszczególnych poradni - w ich siedzibach.

W sprawie organizacji szkoleń dla zespołów konkretnych poradni (szkolenia zamawiane) zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze Specjalistą ds. szkoleń i wdrożeń - p. Pauliną Kunikowską pod numerem telefonu 733 680 700 (10:00-15:00).

Szkolenia na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" SEBG w Gdańsku. 

  

UWAGA:

Płatność za szkolenia wyłącznie przelewem na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą mailową przed szkoleniem. W przypadku poradni psych-ped możliwość płatności przelewem po szkoleniu, pod warunkiem przesłania do Pracowni (faks, e-mail) zobowiązania do zapłaty podpisanego przez dyrektora placówki.

Brak zgłoszonej zgodnie z regulaminem rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepojawienie się na nim skutkuje koniecznością opłacenia faktury za szkolenie. 

 

Regulamin szkoleń otwartych dostępny jest <tutaj>

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl