Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

SZKOLENIA - terminy i ogłoszenia

Uwaga: Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń dla całych zespołów poradni na czerwiec 2018.  Zapytania: szkolenia@pracowniatestow.pl

 

WAŻNE: PROSIMY NIE ZAPISYWAĆ SIĘ DROGĄ MAILOWĄ!

ZAPISY TYLKO PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (PRZYCISK PONIŻEJ)

   


 

 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 

Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<opis testu>

<uprawnienia do stosowania SB5>

<film promocyjny>

 

cena szkolenia: 240 zł

cena szkolenia dla całego zespołu poradni (grupa ok. 20 psychologów): samo szkolenie: 4000 zł; szkolenie wraz z testem: 7500 zł. UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (informacji udziela właściwy terenowo Powiatowy Urząd Pracy)

 

WAŻNE: Przypominamy o konieczności przesłania mailem bądź okazania w dniu szkolenia dyplomu psychologa!

Gdańsk - 19 stycznia 2018 r. - grupa zamknięta UG - godz. 9:00-16:00, s. C111/112


Koszalin - 
30 stycznia 2018 r., Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Racławicka 13, piętro 4, sala 409 -Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 31 stycznia 2018 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 1 lutego 2018 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 2 lutego 2018 r., godz. 8:30-15:30, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa -  13 lutego 2018 r., godz. 9:00-16:00 -  Przyjmujemy zapisy!

 

Katowice - 14 marca 2018 r. - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

WKRÓTCE KOLEJNE TERMINY...

 

Trwają zapisy na szkolenia zamawiane (dla całych zespołów poradni) - tel: 733-680-700 lub e-mail: szkolenia@pracowniatestow.pl

 

 

© Copyright of the original English edition 2003 by PRO-ED, Inc., USA

© Copyright of the Polish edition2017 by Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,

Poland and PRO-ED, Inc., USA. All rights reserved.NOWOŚĆ!


Nadzór pedagogiczny dyrektora poradni w obszarze diagnozy psychologicznej.

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

 
cena 200 zł

 

Termin zostanie podany wkrótce.

|


 |

|

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" oraz innych dostępnych testów.

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 10/12"

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 200 zł

 

Warszawa - 28 lutego 2018 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 


 |

 |

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

Szkolenie kształtujące kompetencje niezbędne do realizacji pomocy psych-ped w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. 

<opis metody - kliknij tutaj>

<opis kursu - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3200 zł (noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady); 2950 zł (bez noclegów, obiady), Miejsce szkolenie oraz baza noclegowa to Villa Ramzes przy ulicy Dworskiej 4a w Gdańsku ( http://www.villaramzes.pl/). 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 1700 zł lub 1450 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Najbliższe edycje:

 

Gdańsk - 12-16 marca 2018 r., Villa Ramzes ul. Dworska 4A, Gdańsk-Brzeźno - Przyjmujemy zapisy!

 

 

Koszt udziału w kursie obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, obiady, noclegi w pokojach 2-osobowych (jeśli wybrano opcję z noclegiem), certyfikat międzynarodowy (ważny 4 lata, z możliwością bezterminowego przedłużenia) i certyfikat krajowy (ważny bezterminowo).


 

Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego. 

 

Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi

 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<wniosek o dofinansowanie>

 

cena 300 zł (bez dofinansowania) / 180 zł (z dofinansowaniem)

 

Warszawa - 26 lutego 2018 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 


|

|

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment II (kurs wyłącznie dla praktykujących absolwentów poziomu I.)

<opis metody - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3200 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady), cena bez noclegu: 2950 zł.

 

Kryteria naboru:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2016 r. opisu jednego własnego przypadku terapeutycznego prowadzonego metodą IE. Opis musi zawierać poniższe elementy:

1)   zgłoszony problem, 2)   charakterystyka funkcjonowania klienta, 3)   deficytowe funkcje poznawcze wg. teorii Feuersteina, 4)   zastosowane instrumenty, 5)   zastosowane inne metody wspomagające, 6)   opis przebiegu terapii, 7)   plan jednego ze spotkań sporządzony wg. materiałów otrzymanych na szkoleniu, 8)   opis uzyskanych efektów terapeutycznych, 9)   wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych sprzed, i po zakończeniu terapii (jeśli takowe wykonano), 10)  skany (kserokopie) zeszytu klienta (wybrane strony, minium po jednej z każdego zastosowanego instrumentu), 11)  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie terapeuty o przepracowaniu 30 godzin metodą IE.

Drugi poziom szkolenia IE koncentruje się przede wszystkim na poznaniu kolejnych instrumentów (stymulujących wyższe procesy myślowe). Dlatego też, osoby uczestniczące w kursie na tym poziomie muszą mieć już praktykę w stosowaniu mediacji i posiadać wiedzę na temat teorii Feuersteina.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 1700 zł lub 1450 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu (ważny 4 lata, z możliwością przedłużenia bezterminowo) oraz certyfikat krajowy (ważny bezterminowo). Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Najbliższe edycje: 

-


| 

 

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi).

Szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 200 zł

Warszawa - 26 kwietnia 2018 r. - Przyjmujemy zapisy!

 
Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu prowadzenia terapii dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem modułu terapeutycznego SAT-II

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 300 zł

Warszawa - 26 kwietnia 2018 r. - Przyjmujemy zapisy!

 

UWAGA: Zapisy na każdy z modułów odbywają się osobno. Osoby, które chcą wziąć udział w obu modułach prosimy o zapisania się na każdy z nich z osobna. Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym z modułów. 
Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Trzydniowy blok szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów rozpoczynających pracę w poradnictwie psychologiczno-­‐pedagogicznym.

Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 300 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 14 dni od dokonania zapisu

druga transza - 580 zł na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 880 zł

 

Warszawa - 26-28 marca 2018 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

26 marca - godz. 10:00-17:00
27 marca - godz. 09:00-17:00
28 marca - godz. 08:00-14:00

 


||

Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 240 zł

 

 

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych placówek. 


Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1 w psychologicznej diagnozie trudności szkolnych oraz najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych 

Szkolenie kwalifikacyjne - wyłącznie dla psychologów 

<program i opis szkolenia>

240 zł

 

Warszawa - 2 marca 2018 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Przyjmujemy zapisy! Zostały 3 wolne miejsca.

 

 

Przypominamy o obowiązku okazania dyplomu ukończenia studiów mgr z zakresu psychologii na początku szkolenia (oryginał lub kopia). 


|

Psychologiczna diagnoza gotowości szkolnej

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 250 zł

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni.

 


|

Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym… czyli fakty, mity, kontrowersje i niejasności

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 210 zł

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni. 

 

 


|

Bateria-5/6R (rewizja 2015) - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa - 26 marca 2018 r., godz. 14:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Szkolenie realizowane również na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni.


|

Bateria-7/9 i 10/12 - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa - 1 marca 2018 r., godz. 9:00-12:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.


Warszawa
- 27 marca 2018 r., godz. 9:00-12:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.


Warszawa
- 27 kwietnia 2018 r., godz. 9:00-12:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Bateria-GIM i 16 plus - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa - 1 marca 2018 r., godz. 12:30-15:30, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.


Warszawa
- 27 marca 2018 r., godz. 12:30-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.


Warszawa
- 27 kwietnia 2018 r., godz. 12:30-15:30, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, s.2Przyjmujemy zapisy!

 


|

WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia organizowane są w Warszawie i Gdańsku oraz w wybranych miastach na terenie całego kraju, jak również na życzenie poszczególnych poradni - w ich siedzibach.

W sprawie organizacji szkoleń dla zespołów konkretnych poradni (szkolenia zamawiane) zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze Specjalistą ds. szkoleń i wdrożeń - p. Pauliną Kunikowską pod numerem telefonu  733-680-700 (10:00-15:00).

Szkolenia na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" SEBG w Gdańsku. 

  

UWAGA:

Płatność za szkolenia wyłącznie przelewem na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą mailową przed szkoleniem. W przypadku poradni psych-ped możliwość płatności przelewem po szkoleniu, pod warunkiem przesłania do Pracowni (faks, e-mail) zobowiązania do zapłaty podpisanego przez dyrektora placówki.

Brak zgłoszonej zgodnie z regulaminem rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepojawienie się na nim skutkuje koniecznością opłacenia faktury za szkolenie. 

 

Regulamin szkoleń otwartych dostępny jest <tutaj>

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke

"PTPiP Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych" jest marką chronioną świadectwem ochrony patentowej Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

{nocache:b112502cc7872005837dd01a45088f18#0}
Click Shop | Hosting home.pl