Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

SZKOLENIA - terminy i ogłoszenia

Uwaga: Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń dla całych zespołów poradni na rok 2017. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie grupy min. 20 uczestników (z jednej lub kilku sąsiadujących poradni). Zapytania: szkolenia@pracowniatestow.pl  lub 733-680-700 (10:00-15:00).

Uwaga: Dokonanie zapisu na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń otwartych zamieszczonego u dołu strony. 

WAŻNE: PROSIMY NIE ZAPISYWAĆ SIĘ DROGĄ MAILOWĄ!

ZAPISY TYLKO PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (GUZIK PONIŻEJ)

  

 


 

 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 

Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<opis testu>

<uprawnienia do stosowania SB5>

 

cena szkolenia 200 zł (cena promocyjna do 30.06)

 

Warszawa - 8 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy! Dodatkowe 1 miejsce

 

Warszawa - 9 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta

 

Warszawa - 10 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2Przyjmujemy zapisy! Dodatkowe 2 miejsca

 

Warszawa - 11 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta

 

Warszawa - 12 maja 2017 r., godz. 09:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta

 

Warszawa - 22 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00 - Przyjmujemy zapisy!

 

Warszawa - 23 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00 - Lista zamknięta

 

Warszawa - 24 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 1 - Przyjmujemy zapisy! Dodatkowe 3 miejsca

 

Warszawa - 25 maja 2017 r., godz. 10:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2Przyjmujemy zapisy! Dodatkowe 3 miejsca

 

Warszawa - 26 maja 2017 r., godz. 09:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2Przyjmujemy zapisy! Dodatkowe 1 miejsce

 

 

© Copyright of the original English edition 2003 by PRO-ED, Inc., USA

© Copyright of the Polish edition2017 by Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,

Poland and PRO-ED, Inc., USA. All rights reserved.NOWOŚĆ!


Nadzór pedagogiczny dyrektora poradni w obszarze diagnozy psychologicznej.

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

 
cena 200 zł

 

Warszawa - 19 czerwca 2017 r., godz. 11:00-15:00 - Przyjmujemy zapisy!

|


 |

|

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" oraz innych dostępnych testów.

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 10/12"

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 200 zł

 

|


 |

 |

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

<opis metody - kliknij tutaj>

<opis kursu - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3200 zł (noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady); 2950 zł (bez noclegów, obiady), Miejsce szkolenie oraz baza noclegowa to Villa Ramzes przy ulicy Dworskiej 4a w Gdańsku ( http://www.villaramzes.pl/). 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1000 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2200 zł lub 1950 (w zależności od opcji noclegu) - na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki. W tym zakresie traci zastosowanie §6 pkt 1 Regulaminu szkoleń otwartych. 

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Najbliższe edycje:

 

Koszt udziału w kursie obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, obiady, noclegi w pokojach 2-osobowych (jeśli wybrano opcję z noclegiem), certyfikat międzynarodowy i certyfikat krajowy.


 

Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego. 

 

Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi

 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<wniosek o dofinansowanie>

 

cena 300 zł (bez dofinansowania) / 180 zł (z dofinansowaniem)

 

 


 

|

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Rehabilitacja poznawcza dzieci i młodzieży po urazach czaszkowo-mózgowych Metodą Instrumental Enrichment I.

<opis metody - kliknij tutaj>

<opis kursu - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3800 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady)

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1000 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2800 zł lub 2550 zł (w zależności od opcji noclegu) - na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki. W tym zakresie traci zastosowanie §6 pkt 1 Regulaminu szkoleń otwartych. 

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu oraz krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Kurs nadaje pełne uprawnienia terapeutyczne w zakresie terapii deficytów poznawczych metodą IE-I.


|

|

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment II (kurs wyłącznie dla praktykujących absolwentów poziomu I.)

<opis metody - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3200 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady)

 

Kryteria naboru:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2016 r. opisu jednego własnego przypadku terapeutycznego prowadzonego metodą IE. Opis musi zawierać poniższe elementy:

1)   zgłoszony problem, 2)   charakterystyka funkcjonowania klienta, 3)   deficytowe funkcje poznawcze wg. teorii Feuersteina, 4)   zastosowane instrumenty, 5)   zastosowane inne metody wspomagające, 6)   opis przebiegu terapii, 7)   plan jednego ze spotkań sporządzony wg. materiałów otrzymanych na szkoleniu, 8)   opis uzyskanych efektów terapeutycznych, 9)   wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych sprzed, i po zakończeniu terapii (jeśli takowe wykonano), 10)  skany (kserokopie) zeszytu klienta (wybrane strony, minium po jednej z każdego zastosowanego instrumentu), 11)  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie terapeuty o przepracowaniu 30 godzin metodą IE.

Drugi poziom szkolenia IE koncentruje się przede wszystkim na poznaniu kolejnych instrumentów (stymulujących wyższe procesy myślowe). Dlatego też, osoby uczestniczące w kursie na tym poziomie muszą mieć już praktykę w stosowaniu mediacji i posiadać wiedzę na temat teorii Feuersteina.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1000 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2200 zł lub 1950 zł (w zależności od opcji noclegu) - na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki. W tym zakresie traci zastosowanie §6 pkt 1 Regulaminu szkoleń otwartych. 

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu oraz certyfikat krajowy. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Najbliższe edycje:

 

 


| 

 

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi).

Szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 200 zł

Warszawa27 kwietnia 2017 r., godz. 09:30-13:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

 
Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu prowadzenia terapii dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem modułu terapeutycznego SAT-II

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 300 zł

Warszawa - 27 kwietnia 2017 r., godz. 13:30-16:30, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

UWAGA: Zapisy na każdy z modułów odbywają się osobno. Osoby, które chcą wziąć udział w obu modułach prosimy o zapisania się na każdy z nich z osobna. Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym z modułów. 
Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Trzydniowy blok szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów rozpoczynających pracę w poradnictwie psychologiczno-­‐pedagogicznym.

Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 300 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 14 dni od dokonania zapisu

druga transza - 580 zł na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 880 zł

 

Warszawa - 24-26 kwietnia 2017 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

24-25 kwietnia godz. 9:00-17:00
26 kwietnia godz. 8:00-14:00

 

Warszawa - 5-7 czerwca 2017 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

5-6 czerwca -  godz. 9:00-17:00
7 czerwca - godz. 8:00-14:00

 


||

Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 240 zł

 

 

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych placówek. 


Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1 w psychologicznej diagnozie trudności szkolnych oraz najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych 

Szkolenie kwalifikacyjne - wyłącznie dla psychologów 

<program i opis szkolenia>

240 zł

 

Warszawa28 kwietnia 2017 r., godz. 10:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

 

Przypominamy o obowiązku okazania dyplomu ukończenia studiów mgr z zakresu psychologii na początku szkolenia (oryginał lub kopia). 


|

Psychologiczna diagnoza gotowości szkolnej

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 250 zł

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni.

 


|

Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym… czyli fakty, mity, kontrowersje i niejasności

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 210 zł

Szkolenie realizowane na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni. 

 

 


|

Bateria-5/6R (rewizja 2015) - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa24 kwietnia 2017 r., godz. 14:00-17:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Szkolenie realizowane również na zamówienie poszczególnych poradni/zespołów poradni.


|

Bateria-7/9 i 10/12 - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa25 kwietnia 2017 r., godz. 09:00-12:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Bateria-GIM i 16 plus - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa25 kwietnia 2017 r., godz. 12:30-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, XIV piętro, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 


|

WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia organizowane są w Warszawie i Gdańsku oraz w wybranych miastach na terenie całego kraju, jak również na życzenie poszczególnych poradni - w ich siedzibach.

W sprawie organizacji szkoleń dla zespołów konkretnych poradni (szkolenia zamawiane) zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze Specjalistą ds. szkoleń i wdrożeń - p. Pauliną Kunikowską pod numerem telefonu  733-680-700 (10:00-15:00).

Szkolenia na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" SEBG w Gdańsku. 

  

UWAGA:

Płatność za szkolenia wyłącznie przelewem na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą mailową przed szkoleniem. W przypadku poradni psych-ped możliwość płatności przelewem po szkoleniu, pod warunkiem przesłania do Pracowni (faks, e-mail) zobowiązania do zapłaty podpisanego przez dyrektora placówki.

Brak zgłoszonej zgodnie z regulaminem rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepojawienie się na nim skutkuje koniecznością opłacenia faktury za szkolenie. 

 

Regulamin szkoleń otwartych dostępny jest <tutaj>

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke

"PTPiP Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych" jest marką chronioną świadectwem ochrony patentowej Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Click Shop | Hosting home.pl